1

2

3

4

5

6

7

839. 1996. Mezey Béla fotóművész kiállításának vendégkönyve művészek bejegyzéseivel, köztük több Kossuth-díjas: Mikó András, Tátrai Vilmos, Ágai Karola, Kincses Veronika és mások

Jelenlegi ár: 3000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 3000 Huf

840. 1910. József Műegyetem hallgatói leckekönyve Békefi, Remig, Kürschák, Rados G. stb aláírásokkal. A borítólap levált, a hátsó hiányzik!

Jelenlegi ár: 1000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1000 Huf

841. 1876. József-műegyetemi bizonyítvány Sztoczek József rektor és Khernl Antal dékán sk. aláírásával

Jelenlegi ár: 1800 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1800 Huf

842. 1930. Szeged. Doktorrá avatás (ügyvéd) hivatalos bizonyítványa Győrffy rektor aláírásával

Jelenlegi ár: 1200 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1200 Huf

843. 1945. Egyetemi leckekönyv Kornis, Hajnal, Füst Milán, Komlós Aladár stb. aláírásokkal

Jelenlegi ár: 2000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 2200 Huf

844. 1963. Kandidátusi oklevél Vadász Elemér és Tolnay Gábor akadémikusok aláírásával

Jelenlegi ár: 1400 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1500 Huf

845. 1972. OSZK könyvtárosképző szak leckekönyve

Jelenlegi ár: 1000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1000 Huf

846. 1979. Somogyi József Kossuth-díjas szobrász, tanár, rektor által aláírt díszoklevél

Jelenlegi ár: 1200 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1200 Huf

847. 1961. Orvosi búcsúbál (Szeged) leckekönyv Németh Lehel dedikálásával

Jelenlegi ár: 1500 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1500 Huf

848. 1857. Török Pál (1808-1883) ref. lelkész, püspök által írt és aláírt házassági kivonat

Jelenlegi ár: 2200 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 2200 Huf

849. 1895. Szlávy József volt min.elnök, politikus által aláírt záloglevél

Jelenlegi ár: 1500 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1600 Huf

850. 1900. Wlassics Gyula vallás- és közokt.ü. min. által aláírt tanítói kinevezés

Jelenlegi ár: 1400 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1400 Huf

851. 1909. Darányi Ignác földmív.ü. min., jogász, birtokos által aláírt okirat

Jelenlegi ár: 2600 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 2800 Huf

852. 1922. P. Ábrahám Dezső ügyvéd, 1919-es miniszterelnök, államtitkár által aláírt működési bizonyítvány

Jelenlegi ár: 2000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 2200 Huf

853. 1927. Hermann Miksa keresk. min., egy. tanár, mérnök által aláírt főmérnöki kinevezés

Jelenlegi ár: 2000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 2200 Huf

854. 1936. Purgly Emil volt földmívelésügyi min., főispán által aláírt irat

Jelenlegi ár: 2000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 2000 Huf

855. 1939. Reményi-Schneller Lajos kivégzett pénzügymin. által aláírt hiv. okirat

Jelenlegi ár: 1800 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1800 Huf

856. 1942. Ivády Béla volt földmív.ügyi min., képviselő, Földhitel Int. elnök által aláírt levél

Jelenlegi ár: 2000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 2000 Huf

857. 1899. Záloglevél Imrédy és 1902. községi kötelezvény Nádasdy és mások aláírásával (II-III. oszt. minőségben)

Jelenlegi ár: 3000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 3000 Huf

858. 1917. Dessewffy Aurél országbíró és Majláth József által aláírt záloglevél

Jelenlegi ár: 1500 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1600 Huf

859. 1904. Bernáth Géza (1845-1932) jogász, államtitkár, a kúria másodelnöke által aláírt jegyzői kinevezés

Jelenlegi ár: 1200 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1200 Huf

860. 1918. Hantos Elemér államtitkár, prof. által aláírt kinevezési okirat

Jelenlegi ár: 1200 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1200 Huf

861. 1952. Magyar Népköztársasági Érdemérem adományozó okirata Rónai Sándor államfő aláírásával

Jelenlegi ár: 4200 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 4400 Huf

862. 1981. Stadinger István későbbi országgyűlési elnök által aláírt közlekedésbiztonsági oklevél

Jelenlegi ár: 1200 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1200 Huf

863. 1967. Jancsó Miklós filmrendező és Lohr Ferenc hangmérnök által aláírt emléklap

Jelenlegi ár: 1600 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1600 Huf

864. 1926. Operaénekes oklevél Hubay Jenő, Unger Ernő, Meszlényi Róbert, P. Maleczky aláírásával

Jelenlegi ár: 2200 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 2400 Huf

865. 1848. Kunszt József leendő kassai püspök, kalocsai érsek által aláírt egyházi irat

Jelenlegi ár: 1800 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1800 Huf

866. 1870. Császka György leendő szepesi püspök, kalocsai érsek aláírása okiraton

Jelenlegi ár: 1500 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1500 Huf

867. 1903. Bárdos Remig pap, pannonhalmi főapát által írt képeslap

Jelenlegi ár: 1000 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1000 Huf

868. 1908. Kunszentmiklós. Baksay Sándor püspök sk. levele

Jelenlegi ár: 1600 Huf

Részletek

Az ön ajánlata: Jelentkezzen be a vételi adáshoz!

Minimum ajánlat: 1700 Huf

1

2

3

4

5

6

7