Hodobay Aukciós házról:

A Kálvin tér közvetlen közelében, a Korona-szálló mellett, anyagmegtekintés, anyagbeadás és a nyeremények átvétele üzletünkben lehetséges.

Telephely: 1053 Budapest, Magyar utca 44.

Telefonszámok: 00-36-1/266-11-87
(csak nyitva tartási idõben hívható)
Hodobay Andor: 06-70/251-2547
Hodobayné Garami Mária: 06-70/621-4163

Bankszámla szám: OTP: 11711003-20000545

SWIFT kód: OTPVHUHB

IBAN: HU90 1171 1003 2000 0545 0000 0000

Nyitvatartás:

Hétfő: Zárva
Kedd: 10-15
Szerda: 10-15
Csütörtök: 10-15
Péntek: 10-15
Szombat-Vasárnap: Zárva

Cégjegyzékszám: 01 06 776044

Adószám: 22343668-2-43

Árverési feltételek – beadók részére:

Árveréseinkre folyamatosan átveszünk az alábbi tárgykörökbe tartozó egyes darabokat, gyűjteményeket, tételeket:

képeslapok 1945-ig, bélyeg, bélyeges levelezés, okmánybélyeges iratok, részvény, kötvény, értékjegyek, igazolványok, útlevelek, számolócédulák, gyufa-, sajt-, sör- és bőröndcímkék, fotók, kéziratok, könyvek, újságok, folyóiratok, fém- és papírpénzek, kitüntetések, reklámplakátok, ex librisek, grafikák, dísz-, mű- és reklámtárgyak, játékok, játékkártyák, kártyanaptárak, gyógyszerészettel kapcsolatos papírok, tárgyak.

1. Az árverésre felajánlott tárgyak tulajdonosa az átvételi jegyzék aláírásával elismeri, hogy a tárgyak felett szabadon rendelkezik és értékesítés után harmadik személlyel szemben helytáll.

2. Az árverésre felvett tárgyak kikiáltási árának meghatározása a tulajdonos hozzájárulásával történik.

3. Az árverésre beadott tárgyak minimális értéke tételenként 1000,- Ft, de az árverezőház ennél kisebb árat is meghatározhat.

4. Az árverési anyagok átvétele folyamatos. A soron következő árverés lezárása után felvett tételek a < következő árverésen kerülnek kikiáltásra. Az árverezőház fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy fel- vett tételeket indoklás nélkül kihagyjon az árverésből.

5. Az árverezőház jutaléka a mindenkori leütési érték 20 %-a, azon felül minden egyes tétel után 70 Ft kezelési költséget számítunk fel. Tételenként 50.000 Ft (ötven ezer Ft) indulási érték fölött a jutalék 15 %, 100.000 Ft fölött 12 %.

6. Külön kikötés hiányában a tárgy tulajdonosa hozzájárul, hogy az árverésen el nem kelt tételei az elszámolás időpontjáig utólag is megvásárolhatók a katalógusban feltüntetett induló áron. Az átvételi jegyzéken szereplő, de az árverési katalógusból kimaradt tételek utólagos eladása csak a tulajdonos külön engedélyével lehetséges.

7. Az eladott tételek kifizetése az aktuális árverés befejezésétől számított 3 hét (15 munkanap) után kezdődik. A nyári szabadság (július hónap), illetve a karácsonyi-újévi ünnepek ezt az időintervallumot módosíthatják.

Az árverési eredményről, a kifizetés kezdetének időpontjáról külön értesítést nem küldünk.

8. Kifizetés és az el nem adott tételek visszaadása csak az átvételi bizonylat átadása ellenében történik. Harmadik személy részére történő kifizetéshez előzetes értesítés (telefon, e-mail), vagy meghatalmazás szükséges. 10.000 (tízezer) forint leütési ár feletti tételeket csak akkor fizetünk ki, ha azt vevő már átvette és kifizette.

9. Postai elszámolás esetén a postaköltségek, banki átutalásnál a tranzakciós költségek a beadót terhelik.

10. Az árverezőház az átvett tételekért csak az átvételi jegyzéken feltüntetett értékig tartozik felelősséggel. Az árverezőház felelősséget vállal az átvett tárgyak mennyiségi és minőségi állapotának megőrzéséért

Érvényes 2015. november 10-től visszavonásig.

 

Honlap Használata:

Az alábbi leírásban a Honlapnuk használatával kapcsolatosan tájékozodhat.

Regisztráció:

A Regisztráció során elöször kell adnia az elérhetőségeit, mely alapján fel tudjuk venni önnel a kapcsolatot, sikeres regisztráció esetén, aktívló E-mail-t küldünk önnek. Amennyiben ez az E-mail nem érkezik meg (ellenörize a Levélszemét Mappát!) üzletünkben vagy Telefonon kérheti a fiokja aktiválását.

Kérjük válaszon olyan jelszót amely nem egyezik az E-mail címének a jelszavával!

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Hodobay Bt. (1053 Budapest,Magyar utca 44.; Cg. 01 06 776044 ; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://hodobay.hu Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a licitálás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Hodobay Bt. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Hodobay Bt., mint a hodobay.hu honlap üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Hodobay Aukciósház rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a honlap erre a célra szolgáló felülete, a Hodobay Aukciósház által küldött hírlevél, levél vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Regisztrálás

1/1. A Hodobay Aukciósház által működtetett szolgáltatások elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

  • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§).

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Hodobay Aukciósház, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Hodobay Aukciósház online piacterének használatából kizárni.

1/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

 

2. Licitálás ,Vételi adás és vásárlás

2/1. A Hodobay Aukciósház honlapján- a Ptk. 6:64. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő az árverés zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az adott árverés időtartamával egyezik meg.

2/2. Aukciós értékesítés során adott licit vagy vételi csak a Hodobay Aukciósház által távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejeződött árverés esetén. A licittörlésre a Hodobay Aukciósház nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, a licittörlés kivételes és indokolt esetekben érvényesíthető. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a Hodobay Aukciósház a licittörléssel kapcsolatosan semminemű utólagos kifogást sem fogad el!

2/3. A Hodobay Aukciósház, biztonsági okok miatt korlátozhatja a Felhasználó vásárlási jogosultságait.

 

3. Személyes adatok védelme

3/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Hodobay Aukciósház a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

3/2. A Felhasználóról a Hodobay Aukciósház által nyilvántartott adatok, a Hodobay Aukciósház által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Hodobay Aukciósház az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

3/3. A Hodobay Aukciósház a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Hodobay Aukciósház köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

4. Felelősség

4/1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Jelen dokumentum az ÁSZF 2015. május 28. napjától hatályos verziója.

Hodobay Bt.. ©

Minden jog fenntartva!

Árverési feltételek – vásárlók részére:

1. A Hodobay Aukciós Ház BT. harmadik személyek megbízásából árverés útján értékesíti az árverésen szereplő tételeket.

2. Az árverési vevő vételi ajánlatát az online árverés feltételei szerint saját számítógépéről közvetlenül adhatja meg. Számítógéppel, internettel nem rendelkező vagy az online árverést lehetőségét nem igénylő vásárlók ajánlataikat az aktuális árverés kiírási feltételeiben meghatározott időpontig írásban, telefonon vagy e-mailben adhatják meg. Internetes vételi ajánlat adása előzetes regisztrációhoz kötött (a személyi és elérhetőségi adatok megadásával), ez egyben az árverési feltételek elfogadását is jelenti. Az ajánlatadással egy időben az átvétel módját (személyes, postázás) és a fizetés módját (lásd 4. pont) is meg kell adni.

Az írásbeli ajánlatokban szereplő tévedésekért a vevő felel. Licit törlése lehetséges, de csak az árverezőház engedélyével! Az online ajánlatot tevők az eredményről az árverés zárása után automatikusan eredményt kapnak, az egyéb vásárlókat emailben értesítjük, email-cím hiányában az ajánlattevőnek kell érdeklődnie az árverés zárását követő első munkanaptól.

3. A vételi jogot a legtöbbet ígérő licitáló szerzi meg.

Licitlépcső:
2.000 Ft-ig 100 Ft
2.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig 200 Ft
5.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig 500 Ft
10.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig 1.000 Ft
20.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig 2.000 Ft
50.000 Ft-tól 5.000 Ft

A számítógép és az Árverező Ház csak a fenti licitlépcsőknek megfelelő ajánlatokat fogad el. Egy tételre érkezett több ajánlat értékelésekor a leütési ár a második legmagasabb ajánlat + 1 licitlépcső. Azonos írásbeli vagy online ajánlatok esetén a korábban beérkező ajánlat érvényesül, az ajánlatokat a számítógép a gépi idő alapján sorolja. Amennyiben az árverésre bocsátott tétel tulajdonosa másképpen nem rendelkezik, az árverésen el nem kelt tétel utólag is megvásárolható a katalógusban feltüntetett kikiáltási ár és az árverési jutalék megfizetésével.

4. A vételár a leütési ár + 20 % jutalék. A vételárat áfa nem növeli. A leütött tételek a fizetés után kerülnek a vevő tulajdonába. Fizetési határidő: az árverés zárását követő 10 munkanap. Ezen időpont eltelte után az át nem vett tételeket a beadónak visszaadhatjuk, a licitálót a további árverésekből kizárhatjuk. Indokolt esetekben (betegség, váratlan utazás, stb) előzetes megegyezés esetén mód van a fizetési határidő módosítására. Fizetési módok: készpénz, átutalás a Hodobay BT. számlájára, vagy postai utánvét.

5. A csomagolás, szállítás, postázás költsége és kockázata a vevőt terheli. Csak ajánlott küldeményként postázunk! A postai szállítás során keletkezett sérülésekért az árverezőház felelősséggel nem tartozik.

6. A tételek a vevő által megtekintett állapotban kerülnek árverésre. A tételek valódiságáért, teljességéért, üzemképességéért, rejtett hibáiért az Aukciós Ház felelősséget nem vállal. Meglévő hibával leírt tételek esetén (akkor is, ha nincs leírva az összes hiba) az árverező cég felelőssége kizárt. Öt vagy több darabból álló tételeknél egyes darabokra vonatkozó utólagos minőségi reklamációt nem fogadunk el. A leírási és minőségi kifogásokat személyes átvételkor azonnal, postázás esetén az átvételtől számított 5 napon belül kell bejelenteni. A jogos reklamációt elfogadjuk, a reklamált tételt az általunk szállított állapotban kell visszaszolgáltatni. Az 5 napos reklamációs határidőt szigorúan be kell tartani! A visszaszállítás költségét az Aukciós Ház megtéríti.

Érvényes 2015. november 10-től visszavonásig.